Jaarboek en educatieve uitgave Vrede van Breda gepresenteerd

Een dubbelpresentatie van De Oranjeboom was het op woensdag 19 april: in het auditorium van de Nassau-scholengemeenschap in Breda werden zowel het Jaarboek 2016 van De Oranjeboom gepresenteerd als een educatieve uitgave over de Vrede van Breda.

Gijs Rommelse schetst de verhouding Republiek-Engeland.

Gijs Rommelse schetst de verhouding Republiek-Engeland.

De Vrede van Breda, die 350 jaar geleden werd gesloten, stond centraal tijdens deze avond. Dr. Gijs Rommelse, maritiem historicus en gepromoveerd op de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665–1667), schetste de verhouding tussen de Republiek en Engeland zoals die zich in de zeventiende eeuw ontwikkelde. Zocht de Republiek aanvankelijk steun bij de Engelsen in de strijd tegen Spanje, later keerden de Nederlanders zich tegen hen.

Dat leidde tot een voortdurende propaganda oorlog en ook tot een aantal echte oorlogen. Een van die oorlogen was de Tweede Engelse Oorlog die in 1665 officieel begon nadat er al anderhalf jaar allerlei schermutselingen tussen de Engelse vloot en de vloot van de Republiek waren geweest.

Aanvankelijk verliep de oorlog desastreus voor de Republiek, maar nadat admiraal Michiel de Ruyter het opperbevel over de vloot had gekregen, keerden de krijgskansen. In 1666 was Engeland failliet en de Engelsen speculeren erop dat de Republiek bij gebrek aan vijand vanzelf zullen ophouden. Dat lijkt te lukken en in mei 1667 worden de eerste voorzichtige onderhandelingen geopend in Breda.

Die kwamen in een stroomversnelling toen De Ruyter met de befaamde tocht naar Chatham de Engelse vloot had lamgelegd. Engeland wilde nu zo snel mogelijk vrede sluiten en dat gebeurde dan ook.

Leerlingen van de Nassau-scholengemeenschap als de onderhandelaars bij de Vrede van Breda.

Leerlingen van de Nassau-scholengemeenschap als de onderhandelaars bij de Vrede van Breda.

Onder leiding van Paul Lemmens, docent geschiedenis aan de Nassau scholengemeenschap in Breda, kroop een aantal leerlingen van die school in de huid van de hoofdpersonen bij de vredesonderhandelingen. Ze gaven een weergave van de onderhandelingen die ze hadden gemaakt aan de hand van de bronnen die door Peter van de Steenoven, redacteur van het Jaarboek, waren geselecteerd.

Met al die teksten en prenten kun je van alles doen in het onderwijs, zo toonde Lemmens overtuigend aan. De lesbrief die De Oranjeboom samenstelde. geeft hiervoor informatie en inspiratie. En anders het Jaarboek van De Oranjeboom met vijf artikelen over de Vrede van Breda en ook nog een negental artikelen over een breed palet van onderwerpen.

Redactie-voorzitter Peter van de Steenoven overhandigt het eerste exemplaar van het Jaarboek en de educatieve uitgave 'Vrede van Breda' aan Frits de Ruyter de Wildt.

Redactie-voorzitter Peter van de Steenoven overhandigt het eerste exemplaar van het Jaarboek.

Het Jaarboek en de educatieve uitgave werden uitgereikt aan Frits de Ruyter de Wildt de twaalfde nazaat in directe lijn van Michiel de Ruyter. Hij is voorzitter van de stichting Michiel de Ruyter, die de zeeheld onder de aandacht wil brengen van de jongere generatie. De stichting heeft er daarom een stripboek van gemaakt: het verhaal van de tocht naar Chatham.

Ook de educatieve uitgave is te verkrijgen bij de secretaris – gratis. Downloaden is ook mogelijk:

Als pdf: 7,8 MB met alle illustraties;
Als html-bestand: zonder illustraties.

Reacties zijn gesloten.