De Oranjeboom organiseert thema-avond 350 jaar Vrede van Breda

Lezing Vrede van Breda en Michiel de Ruyters tocht naar Chatham, nieuw jaarboek Oranjeboom en gratis educatieve uitgave Vrede van Breda

Op woensdagavond 19 april 2017 organiseert geschiedkundige vereniging ‘De Oranjeboom’ in het auditorium van Scholengemeenschap ‘De Nassau’ een thema-avond over de historische achtergrond en betekenis van de Vrede van Breda. Dr. Gijs Rommelse, maritiem historicus, gepromoveerd op onderzoek naar de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, houdt een voordracht over de Vrede van Breda en de Tocht naar Chatham. Paul Lemmens, als leraar geschiedenis verbonden aan ‘De Nassau’, vertelt op welke manier de Vrede van Breda een plaats kan krijgen in het onderwijs. En leerlingen laten dat op originele wijze zien en horen. Aan het slot van de avond wordt het eerste exemplaar van de educatieve uitgave over de Vrede van Breda en het Jaarboek 69 uitgereikt aan Frits de Ruyter de Wildt. Hij is directe nazaat van admiraal Michiel de Ruyter die de leiding had bij de Tocht naar Chatham.

De geschiedkundige vereniging ‘De Oranjeboom’ organiseert de thema-avond in het kader van het 350-jarig jubileum van de Vrede van Breda. ‘De Oranjeboom’ geeft dit jaar naast het reguliere jaarboek een fraai geïllustreerd educatieve uitgave uit. Daarin worden op toegankelijke wijze de historische achtergrond en de betekenis van de vredeshandelingen in 1667 in Breda beschreven. Het 69e Jaarboek van ‘De Oranjeboom’ heeft als hoofdthema de vredesbesprekingen van 1667 in Breda.

350 Jaar geleden werd de Vrede van Breda gesloten. De vrede was gebaseerd op het uitgangspunt dat datgene wat aan het begin van de onderhandelingen in bezit was (al dan niet veroverd), mocht worden behouden. Suriname bleef in handen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Nieuw-Amsterdam bleef bij Engeland. De Republiek, Engeland, Frankrijk en Denemarken sloten diverse verdragen, waardoor de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog eindigde. Aan het begin van de onderhandelingen viel Michiel de Ruyter succesvol de Engelse oorlogsvloot en scheepswerven aan. Het was zijn beroemde Tocht naar Chatham.

De educatieve uitgave over de Vrede van Breda is gratis verkrijgbaar tijdens de thema-avond en ligt de komende weken bij een aantal publieke instellingen in Breda. Het Jaarboek wordt gratis verstrekt aan leden van ‘De Oranjeboom’ en kan in enkele Bredase boekhandels worden gekocht voor € 30.

De avond over de Vrede van Breda is gratis toegankelijk. Graag ontvangen we van onze leden uiterlijk 12 april 2017 een aanmelding, zodat het jaarboek 69 voor u klaarligt. U kunt zich aanmelden via het secretariaat van De Oranjeboom, secretariaat@deoranjeboom.nl. Het auditorium van de Nassau bevindt zich in het gebouw aan de De La Reijweg 136. De inloop van de avond is vanaf 19.30 uur. Het inhoudelijke programma begint om 20.00 uur.

Reacties zijn gesloten.