Lezing Zuiderwaterlinie

Langs deze weg nodigen de besturen van erfgoedvereniging ‘De Oranjeboom’ en erfgoedvereniging ‘Engelbrecht van Nassau’ u van harte uit tot het bijwonen van de eerstvolgende lezing met als titel:

De Zuiderwaterlinie

Presentatie: Jos Cuijpers.

Datum: DINSDAG 24 januari 2023

Tijd: 19.30 – 22.00 uur (zaal open: 19.00 uur)

Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1,
4812 JC BREDA

GRATIS ENTREE voor leden van De Oranjeboom en EvN.

Niet leden betalen vooraf € 5,00, door overmaking op rek nr: NL83 INGB 000 11 28 188
ten name van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’ te Breda, onder vermelding van ZUIDERWATERLINIE

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land gekend heeft. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte.
Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave, onderdeel van de Zuiderfrontier van Zeeuws-Vlaanderen tot Nijmegen.

De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde (en markeert nog steeds) ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g, calvinistisch en bourgondisch.

Een gedeelte van die interessante Zuiderwaterlinie is de Stelling van Breda-Geertruidenberg, een systeem van versterkingen waarvan belangrijke delen, zoals de Lage Vuchtpolder, de Linies van den Hout en de Munnikenhof, de Spinolaschans en de Kleine Schans in Terheyden nu nog te bewonderen zijn. Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking?

De Zuiderwaterlinie rond Breda

Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim? Wat is er nu nog van te zien en te beleven? Al die aspecten komen aan de orde tijdens de lezing van Jos Cuijpers op 24 januari 2023.

Erfgoeddeskundige Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten.

Reacties zijn gesloten.