Najaarsexcursie 2017

Landgoed Middachten en de Hanzestad Zutphen

We vertrekken op zaterdag 30 september om 8.00 u precies van het Schoolakkerplein in Ginneken en zijn rond 9.45 uur op Middachten waar de koffie en iets erbij in de Oranjerie klaarstaat. De zaterdag geldt voor het kasteel als familiedag en is derhalve gesloten, maar voor ‘De Oranjeboom’ maakt de huidige eigenaar Franz Graf zu Ortenburg, graag een uitzondering.

Vervolgens worden we in twee groepen rondgeleid door het kasteel en de tuinen. Middachten is een cultureel landgoed met een voor Nederland uitzonderlijk karakter. De uniciteit wordt gevormd door de grootte, authenticiteit en samenhang tussen de verschillende onderdelen. De verantwoordelijkheid voor het landgoed rust al meer dan achthonderd jaar door vererving bij elkaar opvolgende geslachten. Kasteel en landgoed kennen dus een rijke en lange historie en zijn nog steeds particulier bezit. Inmiddels wordt het landgoed gerund door de 25e generatie.

Het interieur is van een uitzonderlijke kwaliteit. Het huis is ingericht, zoals het aan het einde van de negentiende/begin twintigste eeuw was. Middachten is de trotse bezitter van een groot aantal schilderijen en heeft, na het Koninklijk Huis, de grootste portrettencollectie en behoort tot de honderd belangrijkste rijksmonumenten van Nederland.

Nadat het kasteel in 1698 herbouwd was, is met de aanleg van de tuin begonnen. De tuinen van Versailles waren tussen 1700–1725 de inspiratiebron voor het grondplan van de tuin. Binnen deze structuur werd een formele tuin gecreëerd met geschoren hagen, vormbomen en steile taluds.

Aan het einde van de achttiende eeuw raakt de Engelse landschapstuin in de mode en de tuin van Middachten werd op beperkte schaal aan deze mode aangepast. Hagen verdwenen en glooiende grasvelden en boomgroepen werden aangelegd.

Vervolgens hebben graaf en gravin Bentinck-Van Heeckeren van Wassenaer in 1900 opdracht gegeven weer een formele tuin aan te leggen. Hierin moesten echter wel aspecten van de Engelse landschapstuin bewaard blijven. De tuin werd toen zoals deze nu nog wordt aangetroffen.

We vertrekken rond 12.30 u naar Zutphen waar om 13.00 u een lunch wordt gebuikt in de Pauwenzaal en het Prentenkabinet van het Hampshire hotel gevestigd in het historische ‘Huize van de Kastele’.

Na de lunch bezoeken we om 14.30 u de Librije. De Librije is een kettingbibliotheek uit 1561 in de Walburgiskerk. Het is een van de weinige nog bestaande kettingbibliotheken die op hun oorspronkelijke plaats worden bewaard. Andere bekende kettingbibliotheken bevinden zich in het Italiaanse Cesena en in het Engelse Hereford. De collectie in Zutphen bestaat ongeveer uit 750 boeken, waarvan meerdere vastgeketend liggen op eeuwenoude lessenaars.

De bibliotheek bevat een collectie van incunabelen, boeken die dateren uit de eerste periode van de boekdrukkunst, de tweede helft van de vijftiende eeuw. Veel boeken zijn unica. Een belangrijk werk in de bibliotheek is een eerste druk van het ‘De revolutionibus orbium coelestium’ van Nicolaas Copernicus.

Speciaal voor ons gezelschap zal een aantal kostbare boeken (geschatte waarde enkele miljoenen) naar beneden worden gehaald, dat anders voor het publiek nooit te zien is.

Daarna is er gelegenheid de vele terrassen van Zutphen te bezoeken.
U kunt zich voor deze excursie aanmelden door te e-mailen jeijkemans@planet.nl of telefonisch 0162–422730. Liefst zo snel mogelijk i.v.m. reserveringen.

Het deelnamegeld bedraagt 50 euro per persoon, inclusief het vervoer, de gidsen, koffie, lunch en toegangsprijzen. I.v.m. het zoveel mogelijk kostendekkend houden van de excursies, heeft het bestuur besloten het bedrag voor introducés te verhogen naar 55 euro. Gaarne overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL83 INGB 000 112 818 8 t.n.v. Geschied- en Oudhk Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.

  1. Wanneer u vegetariër bent, kunt u dat aan ons meedelen.
  2. Wanneer u slecht ter been bent, dient u er rekening mee houden dat sommige onderdelen van deze excursie moeilijk kunnen zijn.
  3. Tenslotte moeten we u erop attent maken dat – mocht u op het laatst onverhoopt niet mee kunnen en wij de kosten al gemaakt hebben – niet het volledige deelnamegeld kan worden teruggegeven.

Namens de commissie: Jan Eijkemans en Rogier Moulen Janssen

Foto’s: Rogier Moulen Janssen

Reacties zijn gesloten.