Nieuwe voorzitter Oranjeboom

ALV_Oranjeboom-31231

Joseph Vos is de nieuwe voorzitter van De Oranjeboom. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei werd hij gekozen tot opvolger van Rogier Moulen Janssen, die het voorzitterschap een jaar lang heeft waargenomen. De nieuwe voorzitter was van 2004 tot 2013 dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta.

De vergadering keurde de notitie ‘Nieuw beleid. De piramide van verbinding’ goed. Dit nieuwe beleid is erop gericht de vereniging weer ‘bij de tijd’ te brengen. Hiervoor plaatst De Oranjeboom zich binnen een driehoek. De top wordt gevormd door wetenschappelijk onderzoek, de basis door particulieren die de eigen geschiedenis onderzoeken. Tussen die twee moet De Oranjeboom de verbinding vormen.

De nieuwe voorzitter spreekt de vergadering toe.

De nieuwe voorzitter spreekt de vergadering toe.

Concreet zal de vereniging het komende jaar gaan werken aan het opzetten van een communicatiebeleid: ‘marketing is primair’ en het onder de aandacht brengen van de voordelen van het lidmaatschap.

Dit nieuwe beleid is nodig omdat het aantal leden de laatste jaren daalde. Waarnemend voorzitter Moulen Janssen kon overigens in zijn afscheidstoespraak melden dat die tendens inmiddels is omgebogen: naar aanleiding van de presentatie van het Jaarboek in Hotel Nassau gaven zich maar liefst zeventien nieuwe leden op.

De overdracht van het voorzitterschap betekende voor Moulen Janssen ook het einde van zijn bestuurslidmaatschap. Gedurende 32 jaar maakte hij deel uit van het bestuur, onder meer als vice-voorzitter met de bijzondere portefeuille ‘excursies’. Als 32-jarige was hij destijds het jongste bestuurslid ooit. Een record dat hij nog steeds in handen heeft, zo memoreerde Gert Groenendijk in zijn dankwoord namens het bestuur.

ALV_Oranjeboom-31191

Rogier Moulen Janssen spreekt zijn dankwoord uit.

Groenendijk herinnerde eraan dat Moulen Janssen in 2012 vanwege zijn verdiensten voor de rooms-katholieke kerk ridder in de Orde van het Heilig Graf werd. “Ridder werd en wordt je niet zomaar. Je moet beschikken over kwaliteiten als durf, dapperheid en rechtvaardigheid. Bovendien moet een ridder trouw zijn, menselijke genade tonen, en niet vooringenomen zijn en niet uit zijn op persoonlijk belang of het groter maken van het eigen ego.”

(Foto’s: Jorgen Janssens)

Reacties zijn gesloten.