Jaarboek 2015 gepresenteerd

160512 Presentatie Jaarboek Oranjeboom-2864 160513 Presentatie Jaarboek Oranjeboom-2915-2Het nieuwe Nassau Hotel in Breda was onderwerp en decor van de presentatie van het Jaarboek 2015 van De Oranjeboom. Op donderdag 12 mei 2016 werd dit jaarboek aangeboden aan burgemeester Paul Depla van Breda en Gilles Passenier die het Nassau Hotel vertegenwoordigde.

Architect Lukas Ruijs vertelde hoe hij als een chirurg te werk moest gaan om het gebouw aan te passen aan het gebruik als hotel. Het complex bestaat uit drie huizen uit de zestiende eeuw die in de loop der eeuwen telkens zijn verbouwd en die in de negentiende eeuw werden verbonden tot één kloostercomplex. Taak van de architect was nu om van dit doolhof een bruikbaar pand te maken, waarin zo veel mogelijk oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven.

Het zoeken naar die oorspronkelijke elementen was het werk van bouwhistoricus John Veerman. Hij vond overblijfselen uit de zestiende eeuw, bijvoorbeeld moerbalken die in de negentiende eeuw verborgen waren onder een dikke laag stuc. Ook bleek het stadsgezicht van Breda uit 1520, dat onlangs werd ontdekt, een waardevolle bron. Het toonde aan dat bepaalde delen van de huizen er in dat jaar al waren. Veerman waarschuwde dat het stadsgezicht kritisch moet worden bekeken en dat niet alles klopt, maar voor de drie onderzochte huizen bleek het van grote waarde.

De grote verbouwingen van de negentiende en twintigste eeuw waren nodig om de gebouwen bruikbaar te maken voor de zusters die er sinds hun klooster hadden. Enkele van de laatste bewoonsters waren bij de presentatie aanwezig. Hans de Jong lichtte het grote belang toe dat de zusters hebben gehad voor het onderwijs in Breda.

Behalve bijdragen van Lukas Ruijs, John Veerman en Hans de Jong bevat het jaarboek nog veel meer artikelen over de Nieuwstraat en andere onderwerpen uit de geschiedenis van de Baronie van Breda, zie de inhoudsopgave.

Foto’s: Jorgen Janssens

Reacties zijn gesloten.