Paul Windhausen, docent, kunstenaar en verzetsman

Op vrijdagmiddag 12 februari 2016 zal in het Cultureel Historisch Centrum De Weeghreyse het boek: ‘Paul Windhausen, docent, kunstenaar en verzetsman’ worden gepresenteerd door samensteller Anton Joosen. Tevens zal de burgemeester van de gemeente Zundert, mevrouw Poppe-de Loof de expositie met werk van Windhausen openen.

Het boek kost € 15 en wordt slechts in beperkte oplage gemaakt gebaseerd op het aantal ontvangen inschrijvingen. U kunt zich tot einde december 2015 inschrijven door te mailen naar debieb@ziggo.nl of te bellen op 0165–752672. Na de boekpresentatie kunt u het boek op vrijdag 12 februari 2016 tussen 16.00–18.00 uur persoonlijk ophalen.

Het boek bevat 105 pagina’s met ruim 90 kunstwerken van Windhausen in full colour: stadsgezichten, landschappen, portretten en stillevens. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan Windhausens tijd als docent aan het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Het boek sluit af met enkele pagina’s gewijd aan zijn tragische dood in het ‘Vloeiweide drama’.

Over Paul Windhausen

Paul Windhausen werd op 19 mei 1903 geboren in Roermond als zoon van de kunstschilder Paul Windhausen sr. en Maria Hilgers. De Windhausens behoorden tot een echte kunstenaarsdynastie, die vooral bekendheid genoten als schilders van religieuze kunst zoals altaarstukken en de kruiswegstatie. Behalve Pauls vader waren ook zijn oom Albin en zijn grootvader Peter Heinrich bekende kunstenaars.

Paul jr. vestigde zich in 1929 als tekenleraar aan het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Daarnaast schilderde hij als vrije kunstenaar in zijn atelier aan het Kasteelplein. Ook reisde hij veel, o.a. naar Duitsland, Italië en Frankrijk. In zijn werken komen die reizen vaak terug.

In de jaren voor de oorlog was Windhausen lid van de Bredase Kunstkring waar ook bekende schilders als Jan Strube, Gerrit de Morée, Dio Rovers en Feitze de Bruijn bij aangesloten waren.
Tijdens de oorlog sloot Paul Windhausen zich aan bij het verzet en werd hij commandant van de geheime radiopost op het landgoed de Vloeiweide onder Rijsbergen. Daar vond hij op 4 oktober, 1944 de dood, samen met een aantal van zijn strijdmakkers en leden van het boswachtersgezin Neefs.

Iets over Anton Joosen

Anton Joosen (1945) is ‘amateurschrijver van beroep’. Puur uit liefhebberij schrijft hij lokale, regionale, vaak heemkundig getinte boeken. Herinneringen aan de Zanddreef; Tomado Etten; IJzervreters en Houtwormen en twee kunstboeken over Jan Strube zijn daar voorbeelden van.

Met dit kunstboek over Paul Windhausen hoopt hij dat het publiek de bekende verzetsman nu ook eens anders leert kennen. Want Windhausen maakte mooie landschappen, treffende portretten en nog altijd herkenbare stadsgezichten.

Reacties zijn gesloten.