Studiemiddag historisch-geografisch informatiesysteem

Op 29 januari 2016 organiseren Erfgoed Brabant, Brabants Heem en de leerstoel regionale geschiedenis de studiemiddag Historisch-geografisch informatiesysteem en wat kun je ermee? Leden van De Oranjeboom kunnen hieraan gratis deelnemen.

Wie greep wil krijgen op de cultuurgeschiedenis van een dorp, stad of regio kan niet meer zonder het opslaan van historisch-geografische informatie, zoals kadastrale gegevens. In het verleden hebben veel kringen gewerkt met Haza-Data. Veel kringen willen graag werken met een digitaal systeem voor het verwerken van ruimtelijke gegevens: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat erop te zien is.

Tijdens de studiemiddag willen we Brabantse heemkundigen laten kennismaken met verschillende projecten zoals HISGIS en Aezel en met de gebruiksmogelijkheden ervan. Hoe kun je meedoen en wat is ervoor nodig aan techniek en menskracht? Wat zijn de gebruiks- en toepassingsmogelijkheden? En wat kun je ermee?

Programma

14.00: Ria Berkvens over het belang van het invoeren van historisch-geografische data
14.25: Lezing over het type bron dat je nodig hebt voor historisch-geografische
kaarten, waar je die bronnen kunt vinden en hoe je toegang daartoe krijgt
14.50: Harrie Bär over het Aezel-project
15.15: Hans Mol over het HISGIS-project
15.45: Koffie en thee
16.00: Vragenronde
16.45: Afsluiting van de dag, hoe nu verder?
17.00: Einde

Datum: 29 januari 2016
Tijdstip: 14.00–17.00 uur
Locatie: Brabants Historisch Informatie Centrum, Zuid-Willemsvaart 2, ’s-Hertogenbosch

Aanmelden: Voor 14 januari 2016 via
info@erfgoedbrabant.nl, o.v.v. studiemiddag Hisgis.
Kosten: € 40,- per persoon. Leden van De Oranjeboom hebben gratis toegang. Bent u lid van De Oranjeboom, geef dit dus aan bij uw aanmelding.

Reacties zijn gesloten.