Jaarboek 69 (2016) 208-215

Jonge, L. de Middeleeuwse bewoning in Princenhage. Archeologisch onderzoek aan de Dreef Jaarboek 69 (2016) 208-215 Bij het bouwen van huizen aan de Dreef zijn resten aangetroffen van een middeleeuwse nederzetting uit de negende eeuw. Er zijn waterputten, waterkuilen, greppels en gebouwstructuren gevonden. De sporen duiden op bewoning tussen 864…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 186-208

Peters, E., Nollen, J en Jonge, L. de Archeologisch onderzoek in en rondom Breda in het jaar 2014 Jaarboek 68 (2015) 186-208 De auteurs beschrijven onder meer vuursteenvondsten uit de steentijd in IJpelaar, middeleeuwse waterputten bij de Rat Verleghstraat, een ijzertijdgebouw nabij het Markenhage College, een boerderij uit de ijzertijd bij hockeyclub…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 176-185

Peters, E. Nollen, J en Jonge, L. de Sporen van het klooster van Johanna van Polanen en de inhoud van een afvalkuil. Archeologisch onderzoek in het Begijnhof van Breda Jaarboek 68 (2015) 176-185 Beschrijft het onderzoek naar funderingsresten van een verdwenen klooster onder de tuin van het Begijnhof van Breda. Dit klooster…

Verder lezen…

Jaarboek 60 (2007) 183-196

Koopmanschap, H.
Oosterhoutse afvalkuilen. Pottenbakkersafval als één van de informatiebronnen over de Oosterhoutse pottenbakkersnijverheid (Deel II)
Jaarboek 60 (2007) 183-196

Verder lezen…

Jaarboek 59 (2006) 100-115

Koopmanschap, H.
Oosterhoutse afvalkuilen. Pottenbakkersafval als één van de informatiebronnen over de Oosterhoutse pottenbakjkersnijverheid
Jaarboek 59 (2006) 100-115

Verder lezen…