Jaarboek 73 (2020) 234-255

Kievith, H. de Archeologisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het Latijnse School complex 1535 – 1815 Jaarboek 73 (2020) 234-255 In 1994 en 1995 werd het terrein onder het huidige winkelcentrum de Barones archeologisch onderzocht. Ondanks veel verstoringen door een latere Nonnenschool (de Nieuwstraat) kwamen er toch nog veel…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 196-215

Eynde, G. van den en Hommel, T. De middeleeuwse Gevangenpoort in Breda. Een economisch en stedenbouwkundig project Jaarboek 73 (2020) 196-215 Tussen 1375 en 1400 kreeg Breda een grote muurtoren aan de zuidkant van de stad bij de Oude Vest. Na korte tijd kreeg de toren een stadspoort, waarschijnlijk in…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 176-195

Koopmanschap, H. Spitten door de kasteelgracht onder de toren. Speuren naar de materiële cultuur van de Oosterhoutse burcht Jaarboek 73 (2020) 176-195 Gaat in op opgravingen rondom de Slotbosse Toren in Oosterhout, dat in de middeleeuwen onderdak bood aan Willem van Duvenvoorde. Daarna woonden er zijn opvolgers (bastaard kinderen). Gaat…

Verder lezen…

Jaarboek 69 (2016) 208-215

Jonge, L. de Middeleeuwse bewoning in Princenhage. Archeologisch onderzoek aan de Dreef Jaarboek 69 (2016) 208-215 Bij het bouwen van huizen aan de Dreef zijn resten aangetroffen van een middeleeuwse nederzetting uit de negende eeuw. Er zijn waterputten, waterkuilen, greppels en gebouwstructuren gevonden. De sporen duiden op bewoning tussen 864…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 186-208

Peters, E., Nollen, J en Jonge, L. de Archeologisch onderzoek in en rondom Breda in het jaar 2014 Jaarboek 68 (2015) 186-208 De auteurs beschrijven onder meer vuursteenvondsten uit de steentijd in IJpelaar, middeleeuwse waterputten bij de Rat Verleghstraat, een ijzertijdgebouw nabij het Markenhage College, een boerderij uit de ijzertijd bij hockeyclub…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 176-185

Peters, E. Nollen, J en Jonge, L. de Sporen van het klooster van Johanna van Polanen en de inhoud van een afvalkuil. Archeologisch onderzoek in het Begijnhof van Breda Jaarboek 68 (2015) 176-185 Beschrijft het onderzoek naar funderingsresten van een verdwenen klooster onder de tuin van het Begijnhof van Breda. Dit klooster…

Verder lezen…