Jaarboek 76 (2023) 106-119

Steenoven, I. van de Marie werd wijzer in Breda. De moedermavo tussen Mark en Aa Op 24 augustus 1976 start de moedermavo te Breda. Er is eerst aandacht voor de vrouwenemancipatie in de jaren zestig en zeventig. Grote man achter de moedermavo in Breda is Carol Brok, de rector van…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 82-105

Gooskens, F.A. RK Vrouwenbond en Vrouwengilde Breda. De veranderende positie van vrouwen in de twintigste eeuw Onder druk van het komende vrouwenkiesrecht komt er per bisdom een Katholieke Vrouwenbond met weer lokale afdelingen. Het bisdom Breda loopt achter en pas in 1918 wordt de RK Vrouwenbond diocees Breda opgericht. Er…

Verder lezen…