Jaarboek 76 (2023) 70-81

Endedijk, G. 100 jaar cultuureducatie in Breda. Van verheffing naar participatie Beschrijft de verschillende organisaties waaruit De Nieuwe Veste is voortgekomen. De Stedelijke Musiekschool dateert van 1875 en is opgericht door het Nut. In 1991 zijn deze muziekschool en de Beeldenaar gefuseerd tot het Centrum voor Kunstzinnige vorming. In 1996…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 52-69

Gregoor, R. Van Brede Aa tot Volksuniversiteit Breda. De kennisrivier die door Breda stroomt In 1972 start Tinus Ferwerda een commissie om de stichting van een opleiding met culturele cursussen te onderzoeken.Ferwerda is lector aan de KMA te Breda. In 1973 start te Breda een Volksuniversiteit met steun van het…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 124-143

Stallen, P. ‘ Het artistieke individu in staat stellen zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’. 280 jaar opleiding beeldende kunsten in Breda Jaarboek 73 (2020) 124-143 In 1799 komt in Breda de eerste tekenschool, die in 1809 weer sloot. In 1825 komt er het Stads Teeken Instituut…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 24-39

Muntjewerff, H. De Arisierung van chocoladefabriek Kwatta 1938-1947 Jaarboek 73 (2020) 24-39 De Joodse familie Stokvis was vanaf 1893 eigenaar van chocoladefabriek De Kwatta. Artikel beschrijft hoe de familie, in samenwerking met de katholieke directeur Alphons van Iersel, uit de handen van de Duitsers weet te houden. Na de oorlog…

Verder lezen…