18 november 2022: lezing Frans Oomes

Presentatie: Bas van der Horst.Datum: VRIJDAG 18 november 2022Tijd: 19.30 – 22.00 uur(zaal open: 19.00 uur) Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren,Mgr. Nolensplein 1,4812 JC BREDA GRATIS ENTREE voor leden vanDe Oranjeboom en EvN. Niet leden betalen vooraf € 5,00,door overmaking op rek nr: NL83 INGB 000 11 28 188t.n.v. Geschied- en…

Verder lezen…