Jaarboek 73 (2020) 176-195

Koopmanschap, H. Spitten door de kasteelgracht onder de toren. Speuren naar de materiële cultuur van de Oosterhoutse burcht Jaarboek 73 (2020) 176-195 Gaat in op opgravingen rondom de Slotbosse Toren in Oosterhout, dat in de middeleeuwen onderdak bood aan Willem van Duvenvoorde. Daarna woonden er zijn opvolgers (bastaard kinderen). Gaat…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 212-226

Koopmanschap, H. Een pottenbakkersbedrijf aan de Oosterhoutse Heuvel (1649-1870). De mogelijkheden van gecombineerd archeologisch en historisch onderzoek Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 212-226 Beschrijft het pottenbakkersbedrijf te Oosterhout dat was gevestigd op plaats van de huidige panden Heuvel 5 en 7. De pottenbakkerijen waren een voorname nijverheid in Oosterhout. In…

Verder lezen…

Jaarboek 64 (2011) 253-286

Kappelhof, A.C.M.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onderwijs in stad en land van Breda tussen 1500 en 1800, in het bijzonder de Franse scholen
Jaarboek 64 (2011) 253-286

Verder lezen…

Jaarboek 60 (2007) 183-196

Koopmanschap, H.
Oosterhoutse afvalkuilen. Pottenbakkersafval als één van de informatiebronnen over de Oosterhoutse pottenbakkersnijverheid (Deel II)
Jaarboek 60 (2007) 183-196

Verder lezen…

Jaarboek 60 (2007) 246-283

Schoenmakers, K.
De lagere school voor meisjes van Sint-Catharinadal 1810-1858. Bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs in Oosterhout
Jaarboek 60 (2007) 246-283

Verder lezen…

Jaarboek 59 (2006) 100-115

Koopmanschap, H.
Oosterhoutse afvalkuilen. Pottenbakkersafval als één van de informatiebronnen over de Oosterhoutse pottenbakjkersnijverheid
Jaarboek 59 (2006) 100-115

Verder lezen…