Jaarboek 73 (2020) 176-195

Koopmanschap, H. Spitten door de kasteelgracht onder de toren. Speuren naar de materiële cultuur van de Oosterhoutse burcht Jaarboek 73 (2020) 176-195 Gaat in op opgravingen rondom de Slotbosse Toren in Oosterhout, dat in de middeleeuwen onderdak bood aan Willem van Duvenvoorde. Daarna woonden er zijn opvolgers (bastaard kinderen). Gaat…

Verder lezen…