2022-07-07: Fietstocht van Zand naar Zeeklei, ca. 55 km (Gilde de Baronie)

De fietstocht gaat naar een relatief hoog en zanderig gebied, het Cadettenkamp van 10m boven NAP naar een laaggelegen gebied, de Oranjepolder, 30cm boven NAP, waar de grondsoort hoofdzakelijk zeeklei is. In het zandgebied kan het regenwater doorsijpelen, en in de Oranjepolder kan het water als kalkrijk kwelwater, naar boven komen. Het gebied, waar zand en zeeklei in elkaar overgaan heet officieel: De Naad van Brabant. De geleidelijke overgang is in het landschap qua begroeiing duidelijk waarneembaar. We fietsen o.a. door boswachterij Dorst, Oosterhout en Den Hout. Voor de prijs en meer informatie: Gilde de Baronie.

Reacties zijn gesloten.