2023-09-22: presentatie over het Oude Vestriool & de erfgenamen (De Oranjeboom – Engelbrecht van Nassau)

Op vrijdag 22 september 2023 verzorgt Hans de Vaan zijn lezing in het Huis van de Heuvel van Ontmoetingscentrum De Vlieren in Breda. De aanvang 19.30 uur. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. De lezing gaat over hoe het Bredase rioolstelsel is ontstaan, hoe en door wie dat Oude Vest Riool is gebouwd, maar ook op welke wijze dit Bredase rioleringsgebeuren navolging heeft gekregen.
 

Hans de Vaan ging in 1968 werken bij de dienst Openbare Werken van de gemeente Breda en zwaaide af als Hoofd van de afdeling Uitvoering bij Stadsbeheer. In deze periode was hij (mede)oprichter van het Gemeentelijk Parkeerbedrijf en het Gemeentelijk Rioolbedrijf. Ook was hij ‘bouwpastoor’ van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Haagse Beemden. Voor meer informatie: www.deoranjeboom.nl.

Reacties zijn gesloten.