2023-11-14: Verborgen gangenstelsel onder de Bredase binnenstad (De Oranjeboom – Engelbrecht van Nassau)

Deze avond bekijken we na de pauze een documentaire van de hand van de Bredase cineast
Raoul de Zwart, die vóór de pauze een toelichting verzorgt.

Korte inhoud van de documentaire:
Twee verslaggevers besluiten in hun vrije tijd op zoek te gaan naar wat er onder Breda ligt verborgen.
Talloze verhalen doen de ronde. Onder de Bredase binnenstad zouden complete gangenstelsels liggen. Zo praat bijvoorbeeld iedereen over een geheime gang tussen de Nederlandse Defensie Academie (voorheen de KMA, het Kasteel van Breda) en de Grote Kerk.

Wat is er waar van al die verhalen? Staan de kelders in het oudste deel van Breda allemaal met elkaar in verbinding en vormen ze op die manier een compleet gangenstelsel? Welke geheimen en verhalen liggen hier verborgen?

Tijdens hun ondergrondse zoektocht stuiten de twee op nog een ander, bijna in de geschiedenis verloren gegane vertelling over het Sacrament van Niervaert. Maar onze leden kennen het verhaal wel over de wonderbaarlijke hostie, waar het middeleeuwse Breda mede zijn rijkdom aan heeft te danken.

De lezing wordt gehouden en de documentaire wordt getoond op dinsdag 14 november 2023 van 19.30-22.00 uur (zaal open: 19.00 uur). De locatie is: Ontmoetingscentrum De Vlieren (Mgr. Nolensplein 1,
4812 JC Breda). De toegang is gratis voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau. Niet leden betalen vooraf € 5,00, door overmaking op rekeningnummer:
NL83INGB0001128188
t.n.v. Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’ te Breda
o.v.v. Gangenstelsel

Voor meer informatie: https://deoranjeboom.nl.

Reacties zijn gesloten.