Bredase Van Gogh Luisterzuilen en Van Gogh App Breda

Van Gogh Luisterzuilen

In Breda zijn onlangs twee van deze zuilen geplaatst: 1 op de Grote Markt naast de Grote Kerk (waarin de relatie Grote Kerk/Dominee Van Gogh valt te beluisteren) en 1 op de Haagweg in Princenhage (Villa Mertersem, waar Oom Vincent van Gogh woonde en zijn kunstcollectie herbergde).

Andere zuilen in West-Brabant staan in Zundert en Etten-Leur en Zevenbergen.
De locaties van de zuilen sluiten aan op het wandel- en fietsknooppunten netwerk. Zodra het netwerk van zuilen gereed is, zal er een themaroute langs de zuilen worden gemaakt.

De Van Gogh App Breda

In Breda zijn diverse locaties aan te wijzen die een relatie hebben met Vincent van Gogh. Die worden in beeld gebracht door de Van Gogh Breda App.

In de Grote Kerk wordt de relatie tussen Vincent Van Gogh en zijn grootvader Vincent Van Gogh gelegd. Dat is ook de plaats waar gewezen wordt op het bestaan van de Van Gogh Breda App. Door deze (gratis) te downloaden kan de bezoeker aan de hand van Vincent Van Gogh zelf op ontdekkingsreis gaan langs alle plaatsen in Breda die belangrijk waren in het leven van de schilder. Overigens is de app ook te downloaden op elke ander punt in de stad via de gratis Breda-WiFi. In de App store is de app (voorlopig) te vinden onder Connected Monuments.

Andere plaatsen die digitaal via de Van Gogh App bezocht kunnen worden zijn de kapel van de Koninklijke Militaire Academie, een woonhuis in de Visserstraat, Villa Mertersem in Princenhage en begraafplaats Zuylen.

De Van Gogh App Breda is een pilot voor een groter project, Connected Monuments.
Het idee van Connected Monuments is om monumenten en de verhalen daarover of die daaraan te koppelen zijn, virtueel aan elkaar en met elkaar te verbinden. Door dat te doen vanuit themalijnen kan je een netwerk vormen van monumenten en kunstwerken die thematisch digitaal met elkaar zijn verbonden. Nu in West-Brabant, maar er kunnen zelfs wereldwijde koppelingen ontstaan.

De eerste historische themalijn die (vanuit de Grote Kerk) is te volgen is die van Vincent van Gogh. Voorlopig alleen in Breda maar de intentie is om ook voor de andere West-Brabantse plaatsen waar (luister)zuilen staan dergelijke apps te ontwikkelen volgens hetzelfde format.

Aanvullende informatie over de zuilen:

De zuilen in Breda zijn de eerste fase in dit project. Naast Breda zijn zuilen geplaatst in Zundert (Molenstraat, bij de entree van het Van GoghHuis);Zundert (Van Goghplein, bij het kerkje/begraafplaats); Etten-Leur ( Markt, bij de Moeierboom);Etten-Leur ( Binnentuin, bij het standbeeld van Vincent); Zevenbergen (Stationstraat, bij de voormalige kostschool).

Momenteel wordt gekeken naar locaties in andere gemeenten in West-Brabant waar luisterzuilen geplaatst kunnen worden. Locaties die het erfgoed van Vincent zichtbaar en beleefbaar maken.

Het themajaar Van Gogh 2015 is de directe aanleiding geweest van de samenwerkende gemeenten om de betekenis van de beroemdste Brabander in de regio – waar immers de oorsprong van Vincent van Gogh ligt – beter zichtbaar te maken. Dit is een mooie stap naar nog meer Van Gogh-beleving en nog meer bezoekers in de regio.

Aanvullende informatie over de Van Gogh App:

De Van Gogh Breda App (Connected Monuments) is ontwikkeld door de Bredase bedrijven Atlantis Games en Eclipse AV (Vincent Oudendijk), Van Gogh Huis Zundert (Ron Dirven), RvBScenario (Roland van den Bergh) en de Stichting Grote Kerk (Willem van der Vis). De gemeente Breda heeft de productie van de Van Gogh Breda App (pilot) gesubsiëerd.

Reacties zijn gesloten.