Presentatie boek Bredase elite

Uitgeverij Matrijs en de Stichting Jac. H. van Hooydonk

UITNODIGING

Uitgeverij Matrijs en de Stichting Jac. H. van Hooydonk nodigen u
met veel genoegen uit voor de presentatie van het boek

Machtig en Dienstbaar. De Bredase elite tussen 1350 en 1550.

In 1992 voltooide Jac. H. van Hooydonk een manuscript over de Elite
van Breda 1350–1550. In 1999 overleed hij en zijn manuscript bleef
onuitgegeven. De Stichting Jac. H. van Hooydonk heeft het manuscript in handen gegeven van de historica Ester Vink. Zij gebruikte dit als basis voor een boek over de ‘Gouden Eeuw van Breda’. Het is een prachtige uitgave geworden, waarin tal van wetenswaardigheden over Bredase elitefamilies en hun hofhuizen aan de orde komen.

Het boek kwam mede tot stand dankzij de medewerking van De Oranjeboom.

De presentatie zal plaatsvinden op maandag 7 december 2015
in het Breda’s Museum aan de Parade 12–14 in Breda om 11.00 uur
.
Het programma treft u hieronder aan.

Gaarne willen we van u vernemen of we op uw aanwezigheid mogen
rekenen en met hoeveel personen. U kunt dit doen via het mailadres info@breda-museum.nl

U kunt het boek bij voorinschrijving bestellen bij het Breda’s
Museum eveneens via info@breda-museum.nl.
Het kost dan € 17,50, in plaats van € 19,95. Na de presentatie van het
boek kunt u het bestelde boek (of de bestelde boeken) direct meenemen
tegen contante of pinbetaling. Vanaf 8 december is het boek voor €
19,95 verkrijgbaar in de Bredase boekhandels of op www.matrijs.com en uiteraard ook in het Breda’s Museum.

Toine Maas – uitgever Matrijs
Wim Hupperetz – voorzitter Stichting Jac. H. van Hooydonk

De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Breda
Breda’s Museum
Stadsarchief Breda
De Mastboom-Brosens Stichting
Erfgoed Brabant
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Geschiedkundige Kring ‘De Oranjeboom’
Stichting Jac. H. van Hooydonk

Programma presentatie van het boek
Machtig en Dienstbaar. De Bredase elite tussen 1350 en 1550

Datum: maandag 7 december 2015
Tijd: 11.00–14.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur
Locatie: Breda’s Museum, Parade 12–14, 4811 DZ Breda

Programma:
10.30 Inloop.

11.00 Welkomstwoord door Marco van Vulpen, directeur a.i. van het
Breda’s Museum.

11.10 Geschiedenis van het maken van het boek Machtig en Dienstbaar.
De Bredase elite tussen 1350 en 1550 door dr. Wim Hupperetz.

11.30 Inleiding door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.

12.00 Uitreiking eerste exemplaar aan drs. Willem van der Vis,
voorzitter Stichting Breda Nassaustad. Ook exemplaren aan mevr. Van
Hooydonk, directeur Breda’s Museum en directeur Stadsarchief.
Uitreiking door voorzitter Stichting Jac. H. van Hooydonk, dr. Wim
Hupperetz. Dankwoord aan allen die betrokken waren bij het realiseren
van het boek.

12.30 Kort woord door Ester Vink, de auteur van het boek.

12.35 Overdracht van het dossier Van Hooydonk door de Stichting Jac.
H. van Hooydonk aan het Stadsarchief Breda.

12.55 Borrel.

13.30–14.30 Lopende lunch en mogelijkheid tot bezoek aan het Museum, in het bijzonder het schilderij ‘Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda’.
Op dit schilderij, vermoedelijk geschilderd ergens 1520, zijn verschillende hofhuizen herkenbaar.

Reacties zijn gesloten.