Najaarsexcursie 2015: Laag Keppel en Doesburg

Najaarsexcursie2015aOp zaterdag 26 september 2015 vond de najaarsexcursie van De Oranjeboom plaats. Deze keer voerde de reis naar De Achterhoek waar Laag Keppel en Doesburg bezocht werden.

Bij de eerste stop werd het gezelschap door baron Van Lynden welkom geheten op zijn prachtige kasteel. Kasteel Keppel is een zeer schilderachtig slot, zowel wat zijn architectonische vormen als wat de ligging betreft en heeft altijd een grote rol gespeeld in het bestaan van het stadje. Het ligt op een eilandje in de dode arm van de Oude IJssel. Op de middeleeuwse fundamenten werd het huidige gebouw (nadat het 1582 door Staatse troepen werd ingenomen en verwoest) in de zeventiende eeuw weer herbouwd.

Het romantische slot bestaat uit vier vleugels rondom een kleine binnenplaats. Vanaf 1962 is het kasteel bezit van de Pallandt van Keppel Stichting, die het mogelijk heeft gemaakt kasteel, huisraad en park bij elkaar te houden zodat het nog door de familie Van Lynden kan worden bewoond. Het kasteel ligt op een landgoed dat in de negentiende eeuw een omvang had van 1600 ha en in de 21e eeuw nog 560 ha groot is. Het grondbezit bestaat deels uit bos en omvat een aantal boerderijen en woonhuizen.

Najaarsexcursie2015bHet geslacht Van Lynden behoort tot de oudste adelgeslachten van Gelderland. Baron van Lynden vertelde uitgebreid over zijn kasteel en de geschiedenis van de familie. Na zijn inleiding werden we rondgeleid door het bewoonde kasteel, waarbij wij naast de prachtige zaal, die in gereedheid voor een concert was gebracht en de bedstede waarin Lodewijk de XIV heeft geslapen, ook de woonvertrekken van de familie mochten betreden.

Daarna wandelden we door de historische Dorpstraat met huizen en boerderijen uit de negentiende eeuw terug naar de prachtige ‘De Gouden Leeuw’ in Laag Keppel waar een fantastisch ‘walking dinner’ was bereid.

Na deze maaltijd werd koers gezet naar de oude hanzestad Doesburg waar we een rondleiding door de historische binnenstad kregen. Doesburg was door zijn gunstige ligging aan de Oude en Gelderse IJssel en de Hessenweg naar Munster een belangrijke handelsstad, kreeg in de loop van de dertiende en veertiende eeuw stadsrechten en sloot zich in het midden van de vijftiende eeuw aan bij het Hanzeverbond. In de zeventiende eeuw kwam er een einde aan de positie als levendig internationaal handelscentrum onder andere door de verzanding van de IJssel.

Najaarsexcursie2015cHet rijke verleden weerspiegelt zich nog in de vele fraaie oude huizen met trapgeveltjes, die binnen zijn singels en wallen bewaard zijn. De wallen wijzen erop dat Doesburg ook een vestingstad met strategische betekenis is geweest. De Gelderse hertogen hebben in de zestiende eeuw oorlogen gevoerd, in de Tachtigjarige Oorlog is Doesburg tweemaal door de Spanjaarden bezet en in 1672 door de Fransen, onder leiding van Lodewijk XI Vvanuit zijn Keppelse bedstede, ingenomen.

Fraaie gebouwen zijn het stadhuis uit de zestiende eeuw met raadzaal, de Grote of Martinikerk met zijn 94 m hoge toren (tijdens WOII verwoest en daarna schitterend hersteld) en Hemony-carillon, het Waaggebouw (thans café/restaurant) en het Doesburgsch Mosterdmuseum. Er was dus veel te zien.

Na de rondleiding werd door de meesten voor een van de vele terrassen gekozen om na te genieten van deze mooie dag. Onnodig te vermelden dat de zon traditoneel uitbundig geschenen heeft en dat deze excursies de gelegenheid bij uitstek zijn waar leden elkaar uitgebreid kunnen ontmoeten.Najaarsexcursie2015eNajaarsexcursie2015f

Tekst en foto’s: Rogier Moulen Janssen

Reacties zijn gesloten.