Kees Machielsen benoemd tot erelid

150612 Machielsen afscheid
Tijdens de ledenvergadering van De Oranjeboom op 9 juni 2015 is Kees Machielsen benoemd tot erelid van de vereniging. Machielsen nam tijdens deze vergadering afscheid als voorzitter, een functie die hij sinds 2005 had bekleed.

Dat hij tot erelid werd benoemd, is een bijzonderheid. Jaren geleden besloot het bestuur van De Oranjeboom namelijk dat er geen ereleden meer benoemd zouden worden, zo bracht waarnemend voorzitter Rogier Moulen Janssen in herinnering. Dat kostte namelijk alleen maar geld want ereleden betalen geen contributie. “Jij hebt er in de afgelopen tien jaar alles aan gedaan om geld voor de vereniging te besparen, maar toch vindt het bestuur dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt”, aldus Moulen Janssen.

if

if

Hij herinnerde eraan dat Machielsen ervoor zorgde dat de jaarboeken door diverse leden werden bezorgd, hetgeen per jaarboek € 3,45 aan portokosten uitspaarde. “De meeste boeken bezorgde hij zelf tot in de verste uithoeken van de Baronie”. Maar Machielsen lette niet alleen op de kleintjes. Hij zorgde ervoor dat de contacten met de gemeente Breda goed bleven. “De uitreiking van het jaarboek 2014 in het Heuvelkwartier aan de locoburgemeester maakte nog eens duidelijk welke plaats we hebben in de regio.”

Rogier Moulen Janssen treedt voorlopig op als waarnemend voorzitter; de vergadering koos vijf nieuwe bestuursleden: Michiel Adriaansen, Guido van den Eynde, Peter Haagh, Jorgen Janssens en Joseph Vos.

Reacties zijn gesloten.