De najaarsexcursie 2015 gaat naar Laag Keppel en Doesburg in de Achterhoek.

Traditiegetrouw staat op zaterdag 26 september 2015 de najaarsexcursie gepland. Deze keer gaan we naar de in de Achterhoek gelegen plaatsen Laag Keppel en Doesburg. We vertrekken om 08.00 uur vanaf het Schoolakkerplein in een bus van Verhoeven uit Rijckevorsel en komen 09.45 bij ‘De Gouden Leeuw’ in Laag Keppel aan, waar we koffie met cake gebruiken.

150810b.JPG1Hierna lopen we naar Kasteel Keppel waar we ontvangen worden door baron Van Lynden.

Het is een zeer schilderachtig slot, zowel wat zijn architectonische vormen als wat de ligging betreft en heeft altijd een grote rol gespeeld in het bestaan van het stadje. Het ligt op een eilandje in de dode arm van de Oude IJssel.

Op de middeleeuwse fundamenten werd het huidige gebouw (nadat het in 1582 door Staatse troepen werd ingenomen en verwoest) in de zeventiende eeuw weer herbouwd. Het romantische slot bestaat uit vier vleugels rondom een kleine binnenplaats.

Vanaf 1962 is het kasteel bezit van de Pallandt van Keppel Stichting, die het mogelijk heeft gemaakt kasteel, huisraad en park bij elkaar te houden zodat het nog door de familie Van Lynden kan worden bewoond. Het kasteel ligt op een landgoed dat in de negentiende eeuw een omvang had van 1600 ha en in de 21e eeuw nog 560 ha groot is. Het grondbezit bestaat deels uit bos en omvat een aantal boerderijen en woonhuizen. Het geslacht Van Lynden behoort tot de oudste adelgeslachten van Gelderland.

Na een inleiding door de baron volgt een rondleiding door het kasteel en de tuinen. Daarna wandelen we door de historische Dorpstraat met huizen en boerderijen uit de negentiende eeuw weer terug naar ‘De Gouden Leeuw’ waar de warme lunch op ons wacht.

150810aOm 14.00 uur vertrekken we naar de oude hanzestad Doesburg waar we een rondleiding krijgen door de historische binnenstad.

Doesburg was door zijn gunstige ligging aan de Oude en Gelderse IJssel en de Hessenweg naar Munster een belangrijke handelsstad, kreeg in de loop van de dertiende en veertiende eeuw stadsrechten en sloot zich in het midden van de vijftiende eeuw aan bij het Hanzeverbond. In de zeventiende eeuw kwam er een einde aan de positie als levendig internationaal handelscentrum onder andere door de verzanding van de IJssel.

Het rijke verleden weerspiegelt zich nog in de vele fraaie oude huizen met trapgeveltjes, die binnen zijn singels en wallen bewaard zijn. De wallen wijzen erop dat Doesburg ook een vestingstad met strategische betekenis is geweest.

De Gelderse hertogen hebben in de zestiende eeuw oorlogen gevoerd, in de Tachtigjarige Oorlog is Doesburg tweemaal door de Spanjaarden bezet en in 1672 door de Fransen ingenomen.

Fraaie gebouwen zijn het stadhuis uit de zestiende eeuw met raadzaal, de Grote of Martinikerk met zijn 94 m hoge toren (tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna schitterend hersteld) en Hemony-carillon, het Waaggebouw (thans café/restaurant) en het Doesburgsch Mosterdmuseum. Er is dus veel te zien.

150810Na de rondleiding van ruim een uur kunt u zelf meer en andere onderdelen van Doesburg bewonderen, winkelen of de lokale horeca bezoeken. Om 17.00 uur vertrekken we weer naar het Schoolakkerplein en komen daar om ca.19.00 uur aan.

We zijn voor deze keer genoodzaakt het aantal inschrijvingen tot 40 te beperken omdat het aantal personen dat in het bewoonde kasteel kan worden toegelaten, beperkt is. Dit houdt in dat wie het eerst komt, het eerst maalt. U kunt zich voor deze excursie aanmelden vanaf zondag 16 augustus 2015 per post of het liefst via e-mailadres: jeijkemans@planet.nl

Het deelnamegeld bedraagt nog steeds 47.50 euro per persoon, inclusief het vervoer, de entrees, gidsen, koffie met appelgebak en warme lunch. Gaarne het verschuldigde bedrag overmaken op IBAN NL83 INGB 000 11 28 188 t.n.v. Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda o.v.v. Excursie.

Tot slot nog een paar algemene opmerkingen:

  1. Wanneer u een vegetariër bent, moet u dat wel aan ons meedelen. Misschien hebben we een oplossing.
  2. Wanneer u slecht ter been bent is het een moeilijke opgave om alles te bezoeken.
  3. Tenslotte moeten wij erop attenderen dat – mocht u op het laatst onverhoopt niet mee kunnen en wij de kosten al gemaakt hebben – wij dan niet het volledige deelnamegeld kunnen teruggeven.

Wij verzoeken u op tijd op het Schoolakkerplein aanwezig te zijn bij de halte van de stadsdienst. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u de excursiecommissie bereiken via onderstaand telefoonnummer of via bovenstaand e-mailadres.

Namens de commissie Jan Eijkemans (0162–422730) en Rogier Moulen Janssen

Foto’s: Rogier Moulen Janssen

Reacties zijn gesloten.