Februari 2017

Nieuwsbrief De Oranjeboom

Februari 2017


De Oranjeboom voorjaarsexcursie 2017

Op zaterdag 22 april 2017 zal de voorjaarsexcursie van De Oranjeboom naar Gent plaatsvinden.

Lees hier alle informatie over de excursie

U kunt zich aanmelden voor deze excursie door te e-mailen jeijkemans@planet.nl of telefonisch 0162–422730. Liefst zo snel mogelijk i.v.m. reserveringen.

Het deelnamegeld bedraagt 50 euro per persoon, inclusief het vervoer, de gidsen, koffie, lunch en toegangsprijzen. Bij aanmelding gaarne gelijktijdig overmaken van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL83 INGB 0001 1281 88 t.n.v. Geschied- en Oudhk Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.
Tenslotte een paar opmerkingen:

  1. Wanneer u vegetariër bent, kunt u dat aan ons meedelen.
  2. Wanneer u slecht ter been bent, dient u er rekening mee houden dat sommige onderdelen van deze excursie moeilijk kunnen zijn.
  3. Tenslotte maken we u erop attent dat – mocht u op het laatst onverhoopt niet mee kunnen en wij de kosten al gemaakt hebben –- de penningmeester niet het volledige deelnamegeld kan teruggeven.

Namens de commissie: Jan Eijkemans en Rogier Moulen Janssen.


U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’.

Secretariaat

mr. M.P.L. Adriaansen
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

Financiën en ledenadministratie

C. van Strijen, Keizerstraat 49, 4811 HL Breda, tel. 076-5602186
IBAN: NL83 INGB 0001 1281 88 BIC code: INGBNL2A op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.

Reacties zijn gesloten.