November 2016

Nieuwsbrief De Oranjeboom

 Januari 2017

U ontving een nieuwsbrief met links die niet werkten en mogelijk met vreemde tekens. Daarom ontvangt u een nieuwe versie. We hopen dat de problemen daarmee zijn opgelost. Onze verontschuldigingen hiervoor.


Vooraankondiging presentatie Jaarboek

De presentatie van het Jaarboek zal plaatsvinden op 19 april van 20.00 tot 22.00 uur in het auditorium van de Nassau Scholengemeenschap in Breda. Bij die gelegenheid zal Gijs Rommelse een korte lezing houden met als titel ‘De tocht naar Chatham en de Vrede van Breda’. Rommelse is gepromoveerd op een proefschrift over de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667).


Voorjaarsexcursie

Binnenkort informeren wij u over de voorjaarsexcursie, die naast de najaarsexcursie wordt georganiseerd.


Etna 160 jaar: voordeel voor leden

Na ‘De Faam, 175 jaar suikerwerken’ en ’ Lonka 95 jaar’ is het derde boek over de Bredase industrie verschenen van de Stadsfotograaf Breda, Jörgen Janssens.

Deze keer wordt één van de grootste bedrijven van Breda tegen het licht gehouden: De Etna.

In het boek wordt in 15.000 woorden en met meer dan 100 beelden de geschiedenis van de IJzergieterij verteld, van de oprichting in 1856 tot het merk anno 2016.

Jörgen heeft in opdracht van ATAG Nederland, houder van het merk Etna, een anderhalf jaar lang onderzoek gedaan en veel mooi materiaal gevonden bij verzamelaars, (oud-) werknemers en de familie Klep, oprichters van de Etna. Dat aangevuld met prachtige beelden van het Stadsarchief en het Bredaas Museum maakt dat het weer een heerlijk bladerboek is met een goed verhaal over het bedrijf, het merk, de producten en de mensen.

Het boek is net als de vorige uitgaven 64 pagina’s lang, 24 cm hoog en 17 cm breed. Leden van De Oranjeboom betalen € 16,-. Zij kunnen het boek bestellen bij de secretaris.


Historisch nieuws uit stad en land van Breda

Dekselse monumenten op de Haagse Markt

Het verhaal van Alphen

Website ‘Wat staat daer?’ genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs

Regionaal Archief Tilburg: cursus oud schrift voor beginners

Nieuw jaarboek De Ghulden Roos


U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’.

Secretariaat

mr. M.P.L. Adriaansen
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

Financiën en ledenadministratie

C. van Strijen, Keizerstraat 49, 4811 HL Breda, tel. 076-5602186
IBAN: NL83 INGB 0001 1281 88 BIC code: INGBNL2A op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.

Reacties zijn gesloten.