Nieuwsbrief augustus 2017


Proef nieuwsbrief

Nieuwsbrief De Oranjeboom

Augustus 2017


Woord van het bestuur

Aan het einde van deze zomer kijken we graag vooruit. Er staat veel op de kalender voor onze leden. De aankondigiing van de najaarsexcursie heeft reeds in een eerdere Nieuwsbrief gestaan. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zie het bericht hierover in deze Nieuwsbrief.

Naast de excursie zijn er nog andere, interessante activiteiten waar onze leden naartoe kunnen. Op 7 september a.s. is een boekpresentatie en lezing over de Engel van Breda. Peter van de Steenoven, voorzitter van de redactie Jaarboek, verzorgt als onderdeel van het programma een lezing. Op 15 september a.s. is er vervolgens een symposium in de Grote Kerk dat in het teken staat van een wapenboek met de heraldische wapens van graaf Engelbrecht II van Nassau en zijn voorgeslacht. Onze leden kunnen daar kosteloos aan deelnemen.

Het bestuur is voorts druk doende met uitbreiding van het bestuur. Zoals al is aangekondigd tijdens de ALV is er vervanging voor Cor van Strijen. De uitbreiding van het bestuur wensen we in september te formaliseren. Kortom, een volle agenda voor de boeg.


Laatste beschikbare plaatsen excursie

In de nieuwsbrief van 12 juli jl. heeft de aankondiging van de Najaarsexcursie gestaan. Ondanks dit vroege tijdstip, twee en een halve maand voor de excursie, hebben zich al snel tientallen leden aangemeld. Nu, ruim anderhalve maand voor de de excursie zal plaatsvinden, is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich voor deze excursie aanmelden door te e-mailen jeijkemans@planet.nl of telefonisch via 0162 422730.


7 september 2017: Boekpresentatie en lezing Engel van de Vrede

Graag nodigen wij u voor de boekpresentatie en lezing over de ‘Engel van Vrede’ en de onderhandelingen in Breda 1667. De boekpresentatie wordt gehouden op donderdag 7 september aanstaande om 19:30 in het Stedelijk Museum Breda.

De viering en herdenking van 350 jaar Vrede van Breda is een mooie aanleiding om de oproep van vrede van Comenius in een hedendaags jasje te steken. Jan Amos Comenius (1592-1670) had zijn oproep tot vrede laten drukken onder de titel Angelus Pacis; Engel van Vrede. Comenius reisde naar Breda om zijn werk aan de onderhandelaars aan te bieden en hen aan te sporen tot een goede en duurzame vrede te komen. Door prof.dr. H.E.S. Woldring is de tekst hertaald en voorzien van een uitgebreide toelichting.

Peter van de Steenoven, voorzitter van de redactiecommissie van De Oranjeboom, zal deze avond een lezing verzorgen over Breda in het vredesjaar 1667 en de missies van de onderhandelaars.

Meer informatie over de boekpresentatie vindt u in de bijlage.

Vanwege beperkte ruimte in het museum is aanmelden verplicht en helaas is vol ook echt vol. Dus meld u snel aan via: secretaris@despaanschebrabander.nl.

Aansluitend aan de bijeenkomst kan het museum bezocht worden. Mocht u hiervan gebruik willen maken, vergeet dan niet te vermelden of dat u in bezit bent van een Museumjaarkaart.

Leden van de Oranjeboom kunnen het boek met ledenkorting bestellen. U krijgt het boek thuisgestuurd. Mocht u hiervan gebruik willen maken, wilt u dit eveneens aangeven bij uw aanmelding. Mocht u niet bij de lezing aanwezig kunnen zijn, maar wel de hertaling van de ‘Engel van Vrede’ willen ontvangen met ledenkorting, kunt u dit tevens melden via het gemelde e-mailadres.
Lees de folder met alle informatie


15 september 2017: symposium wapenboek graaf Engelbrecht II van Nassau en zijn voorgeslacht

Recent heeft de Koninklijke Bibliotheek, dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek, de hand kunnen leggen op een bijzonder, uniek middeleeuws handschrift: een wapenboek met de heraldische wapens van graaf Engelbrecht II van Nassau en zijn voorgeslacht.

De Stichting Breda Nassaustad en de KB organiseren, in samenwerking met diverse erfgoedpartners en de gemeente Breda, een symposium over de betekenis van dit bijzondere handschrift. Sprekers zijn onder meer dr. Harrie Tummers, dr. Anne Korteweg en drs. Ed van der Vlist. Op dit symposium wordt de website gelanceerd die het wapenboek voor iedereen digitaal toegankelijk maakt.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 september in de Grote Kerk te Breda, van 13.30-18.00 uur. De toegang tot het symposium voor leden van De Oranjeboom is kosteloos. De officiële uitnodiging vindt u hier


19 september: Uitbreiding bestuur

Op dinsdag 19 september a.s. vindt om 20.00 uur in De Dorpsherberg een Bijzondere ledenvergadering plaats. Tijdens de Algemene Ledenvergadering eerder dit jaar is de nieuwe penningmeester Jeroen Ploeg geïntroduceerd. Zijn benoeming moet nog worden geformaliseerd door de vergadering. Tevens wordt mevrouw Quirine van Aerts voorgedragen als bestuurslid. Zij is werkzaam als projectleider publiekprogrammering en educatie bij het Museum voor Religieuze Kunst. Het bestuur ziet in haar kennis en ervaring een waardevolle aanvulling op het bestuur. Door het plotseling overlijden van waarnemend voorzitter G. Groenendijk was het aantal bestuursleden onder de statutaire grens gekomen. Door de voorgestelde benoemingen kan weer aan de statuten worden voldaan. De vergadering kent slechts één inhoudelijk agendapunt. Er vindt geen lezing of andere activiteit plaats. Uw aanwezigheid graag doorgeven voor 10 september a.s. via: secretariaat@deoranjeboom.nl.


Justinus van Nassau

Begin september verschijnt het boek van Adri van Vliet ‘Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559–1631)’. Op vrijdagavond 22 september spreekt Adri van Vliet over Justinus van Nassau in de Waalse Kerk te Breda. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 8,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel in Breda.


Genealogie en erfgoed

De afdeling West Noord-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) organiseert op 23 september 2017 een speciale jubileum regio-bijeenkomst. Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Het thema luidt: Genealogie en Erfgoed.

Plaats van bijeenkomst: Stadsarchief Breda, Parade 10 te Breda. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot ca. 17.00 uur. Er zijn twee lezingen, gevolgd door een forumdiscussie onder leiding van de heer Jac Snijders, voorzitter van Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau.

Aanmelden voor 16 september via secretaris@westnoordbrabant.ngv.nl

Meer

informatie


Cursus Oud schrift

Oude handschriften of archiefstukken bestuderen en ontcijferen: je leert het in de cursus oud schrift (of paleografie). Onmisbaar voor genealogen, amateurhistorici en iedereen die straks handgeschreven historische documenten (tijdvak: 15e t/m 18e eeuw) wil kunnen lezen en begrijpen. De cursus bestaat uit 12 tweewekelijkse lessen en kost € 85,00 (inclusief lesboek, koffie en thee). Bel Stadsarchief Breda (+31 (0)76 529 44 20) voor meer informatie of meld

je direct aan.


U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’.

Secretariaat

mr. M.P.L. Adriaansen
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

Reacties zijn gesloten.