Jaarboek 76 (2023) 70-81

Endedijk, G. 100 jaar cultuureducatie in Breda. Van verheffing naar participatie Beschrijft de verschillende organisaties waaruit De Nieuwe Veste is voortgekomen. De Stedelijke Musiekschool dateert van 1875 en is opgericht door het Nut. In 1991 zijn deze muziekschool en de Beeldenaar gefuseerd tot het Centrum voor Kunstzinnige vorming. In 1996…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 1-21

Steenoven, P. van de ‘Het Nut’ in Breda in de negentiende eeuw, charitatieve zorg van verlichte notabelen De afdeling Breda van het departement tot Nut van ’t Algemeen kwam tot stand op initiatief van Cornelis Wouter Nahuijs van Burgst in 1816. Nahuijs van Burgst was een protestante notabele beïnvloed door…

Verder lezen…

Jaarboek 74 (2021) 88-107

Bont, R. de en I. Jansen A well-read woman is a dangerous creature: feminisme en de leeszaalbeweging in Breda Het artikel beschrijft eerst de opkomst van leesgezelschappen in Breda als voorlopers van de openbare bibliotheken. Het eerste leesgezelschap is van 1775. Vanaf 1843 heeft Breda een Nutsbibliotheek en in 1920…

Verder lezen…