Jaarboek 74 (2021) 130-145

Steenoven, P. van de Enka-bezetting 1972, harde confrontatie tussen concernbeleid en publieke opinie Vanaf 1919 heeft Breda een kunstzijdefabriek opgericht door C. Stulemeijer. In 1930 gaat de fabriek (HKI) op in wat later Enka wordt en nog later AKZO. Vanwege overcapaciteit in Europa wil de concernleiding in 1972 vijf fabrieken…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 102-117

Maassen, H.A.J. Hein Kuijlaars (1868-1933): een veelzijdige katholieke Bredase onderwijzer Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 102-117 Beschrijft het leven en de loopbaan van de katholieke onderwijzer Hein Kuijlaars (1868-1933). Hij volgde eerst de Rijkskweekschool in Den Bosch. Daarna werd hij onderwijzer aan verschillende gemeentelijke lagere (basis) scholen in Breda. Hij…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 76-101

Steenoven, P. van de Charles Stulemeijer(1880-1968), een katholiek grootindustrieel met corporatistische trekken Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 76-101 Charles Stulemeijer (1880-1968) was een katholieke ondernemer uit Breda. Geboren in Rotterdam, maar bouwde met zijn oudere broers Jacques Marie en Frans aan een grote bouwonderneming in Breda. Dit werd later IGB:…

Verder lezen…

Jaarboek 69 (2016) 120-145

Sprangers, H. Breda als vluchtelingenstad tijdens de  Eerste Wereldoorlog Jaarboek 69 (2016) 120-145 Beschrijft de samenwerking tussen gemeentebesturen en lokale organisaties om Belgische vluchtelingen op te vangen. Zo was er het Belgisch vluchtelingencomité, de Vincentiusvereniging, Leger des Heils, Sint Fidelis en het lokale Rode Kruis. Gaat in op de huisvesting,…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 166-175

Gooskens, F.A. Otto van der Meij over de Bredase regenten in de zeventiende eeuw en het historisch onderzoek naar de elite van Breda Jaarboek 68 (2015) 166-175 Bespreking van de dissertatie van Otto van Meij uit 2012 over de Bredase regenten tussen 1550 en 1700. Hij beschrijft vooral de protestante…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 118-141

Eggermont, V. De stomme sodomitische sonde. Het bijzondere proces van de Italiaanse kunstenaar Charles de Lasco in het zeventiende-eeuwse Breda Jaarboek 68 (2015) 118-141 De bijdrage beschrijft de achtergronden van het proces tegen de Italiaanse kunstenaar Charles de Lasco in 1639 vanwege sodomie. Sodomie hoeft geen homoseksualiteit te zijn geweest,…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 92-117

Steenoven, P. van de Van verzuild katholiek naar individualistisch en seculier. De ontkerkelijking en ontzuiling in Breda vanaf 1950 Jaarboek 68 (2015) 92-117 Vanaf het begin van de jaren 60 was er sprake van een snelle ontkerkelijking en ontzuiling in het voornamelijk katholieke Breda. Stijgende welvaart, pluriforme informatievoorziening, betere scholing…

Verder lezen…