Nieuwsbrief februari 2018

Het bestuur telt sinds september 2017 vier leden, bestaande uit een secretaris, penningmeester en twee leden. Daarmee zijn we er niet. Na het terugtreden van onze vorige voorzitter en het overlijden van de plaatsvervangend voorzitter is het bestuur naarstig op zoek naar een voorzitter die het boegbeeld van De Oranjeboom wil en kan zijn. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de ALV voor. Hij of zij is zoveel als mogelijk aanwezig bij de activiteiten van de vereniging (o.a. presentatie jaarboek, excursies en lezingen) en vertegenwoordigt de vereniging bij externe overleggen (o.a. Brabants Heem). Weet u iemand die de vereniging op een inspirerende wijze kan leiden? We vernemen graag van u. Dan maken we graag nader kennis.


Dinsdag 17 april 2018: presentatie jaarboek 2017, nr. 70

De redactie en de verschillende auteurs hebben hard gewerkt aan de realisatie van het zeventigste jaarboek van De Oranjeboom. De presentatie ervan is op dinsdag 17 april a.s. We zijn te gast in het Grand Theatre Boekhandel. De grootste boekhandel van Breda heeft speciaal voor ons de deuren van het prachtig monumentaal pand op het van Coothplein opengesteld. De avond begint om 20.00 uur. De inloop met koffie en thee niet eerder dan 19.30 uur. Op het programma staan twee gastsprekers en het aanbieden van het eerste exemplaar van het jaarboek.

Als lid bent u na aanmelding uiteraard van harte welkom bij de presentatie van het Jaarboek. Aanmelding graag voor 31 maart a.s. via secretariaat@deoranjeboom.nl. Als u zich aanmeldt, ligt uw exemplaar van het jaarboek op 17 april gereed in het Grand Theatre. Lees meer over deze avond.


Presentatie nieuwe Bredase historische roman

Op vrijdagmiddag 9 maart a.s. 16.00 uur presenteert de Bredase historicus Peter van de Steenoven in de Waalse kerk, Catharinastraat 83 in Breda, zijn historische roman ‘Antons tweestrijd’.

De roman speelt zich grotendeels af in het Breda van 1828. De advocaat Anton Bastiaansen verricht een bijzondere opdracht voor een jonge weduwe van Belgische adel en krijgt met haar een amoureuze relatie. Als man van eenvoudige boerenafkomst loopt hij echter zowel in de uitoefening van zijn beroep als in zijn zoektocht naar een huwelijkspartner aan tegen scherpe tegenstellingen die er ook toen al in de samenleving bestonden. Lees meer


Excursie

Vorig jaar was er in het voorjaar een excursie. Dat is dit jaar niet het geval. In deze periode zijn er vele activiteiten van onze en andere verenigingen en we zijn nog op zoek naar leden die de excursiecommissie willen bemensen. Dus heeft u ervaring in het organiseren van dergelijke activiteiten en wilt u dit voor uw medeleden van de vereniging doen? Het bestuur verneemt graag van u. We plannen dan een gesprek in met een oud-lid van de excursiecommissie om meer concrete activiteiten te bespreken. Dan kunt u op basis daarvan besluiten of u deze mooie activiteit met een of meer anderen onder uw hoede wilt nemen.


Moord en doodslag in het archief

Lezingencyclus over rechtspraak door de eeuwen heen

In maart en april organiseren Regionaal Archief Tilburg, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en mr. Erik-Jan Broers (Tilburg Law School, Tilburg University) drie lezingen over rechtspraak vanaf de middeleeuwen, getiteld Moord en doodslag in het archief. Lezingencyclus ‘ter leering ende vermaeck’. Lees meer


U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’.

Secretariaat

mr. M.P.L. Adriaansen
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

 

Reacties zijn gesloten.