Jaarboek 75 (2022) 114-141

Gooskens, F.A. Van negen parochies naar één. De fusieprocessen achter de totstandkoming van de H. Augustinusparochie in Breda (1968-2013) De in 2013 opgerichte Augustinusparochie is gevormd uit negen parochies aan de oost- en de noordkant van de stad. Het artikel beschrijft de fusies vanuit de kant van de parochies en…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 98-113

Jong, H. de Bisschop Ernst: tussen bisschopskerk en Heilig Hart Bisschop Huub Ernst werd in 1917 te Breda geboren en overleed ook in dezelfde stad in 2017, net geen 100. Tussen 1967 en 1994 was hij bisschop van Breda. Artikel gaat in op zijn betekenis voor de stad Breda en…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 256-265

Herben, M.H.A.J. en Peele, A.T.B. Het eerste orgel van de protestantse kerk te Hooge Zwaluwe Jaarboek 73 (2020) 256-265 Beschrijft de aanschaf en ingebruikname van het eerste orgel in de kerk van Hooge Zwaluwe. Deze kerk had een centraalvorm en was speciaal gebouwd voor de protestante eredienst. De bouwer van…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 144-161

Gooskens, F.A. Stadje van plezier of retraitehuis. De afschaffing van het openbaar carnaval in Breda (1917-1939) Jaarboek 73 (2020) 144-161 Vanaf eind 1917, na de afschaffing van openbaar carnaval in Den Bosch, zijn er pogingen om het carnaval op straat in Breda af te schaffen. Plebaan Schrauwen van de kathedrale…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 174-189

Herben, M.H.A.J. en Peele, A.T.B. Omstreden predikanten van de Zwaluwen, Made en Raamsdonk tijdens de reformatie Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 174-189 In 1573 werd de Classis Dordrecht opgericht. Hieronder vielen ook de kerken van Zwaluwen, Made en Raamsdonkveer. De eerste predikanten van deze gemeentes zijn nog half katholiek. Bij de…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 76-101

Steenoven, P. van de Charles Stulemeijer(1880-1968), een katholiek grootindustrieel met corporatistische trekken Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 76-101 Charles Stulemeijer (1880-1968) was een katholieke ondernemer uit Breda. Geboren in Rotterdam, maar bouwde met zijn oudere broers Jacques Marie en Frans aan een grote bouwonderneming in Breda. Dit werd later IGB:…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 46-75

Gooskens, F.A. Sociëteit de Katholieke Kring te Breda (1873-1904). Katholieke ideologie, politieke macht en gezelligheid Jaarboek 70 (2017) 46-75 Veel katholieke ondernemers en de parochiegeestelijken werden lid van de vereniging ‘De Katholieke Kring’. Deze sociëteit probeerde katholieke burgers weerbaar te maken in het debat met liberalen en socialisten. De vereniging…

Verder lezen…

Jaarboek 69 (2016) 146-163

Jong, H. de Geschiedenis van het Moederhuis Mater Dei in het Brabantpark te Breda Jaarboek 69 (2016) 146-163 Het moederhuis Mater Dei functioneerde als het hoofdkwartier van de congregatie ‘Alles voor Allen’. De congregatie hield zich vanaf 1831 bezig met de zorg voor zieken en wezen. Ze volgden de regel…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 142-165

Oomen, K. Een voorbeeld van katholieke emancipatie in het begin van de negentiende eeuw. De bestuurscarrière van mr. Hendrik Oomen en zijn stem tegen de grondwet van 1814 Jaarboek 68 (2015) 142-165 Beschrijft de carrière van Hendrik Oomen, een katholieke jongen uit het dorp Teteringen bij Breda. Hij studeert rechten…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 92-117

Steenoven, P. van de Van verzuild katholiek naar individualistisch en seculier. De ontkerkelijking en ontzuiling in Breda vanaf 1950 Jaarboek 68 (2015) 92-117 Vanaf het begin van de jaren 60 was er sprake van een snelle ontkerkelijking en ontzuiling in het voornamelijk katholieke Breda. Stijgende welvaart, pluriforme informatievoorziening, betere scholing…

Verder lezen…