Jaarboek 76 (2023) 174-195

Rijkers, M. Eendracht maakt macht. De oprichting van de Stadsschouwburg Concordia en het begin van de verzuiling (1879-1881) In 1879 wordt een vereniging opgericht te Breda om tot een schouwburg te komen. Deze Schouwburg met de naam Concordia wordt juli 1881 geopend. De auteur gaat in op de samenstelling van…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 148-159

Alebeek, F. van Gesneden, gestript, gekoesterd. Een zestiende-eeuws Mechels huisaltaar uit het voormalige Bredase kapucijnenklooster Sinds 2013 is het Noordbrabants Museum in het bezit van een eikenhouten huisaltaar afkomstig van de kapucijnen in Breda. Op het altaar een albasten reliëf van de kruisiging. Het altaar is waarschijnlijk afkomstig uit Mechelen…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 82-105

Gooskens, F.A. RK Vrouwenbond en Vrouwengilde Breda. De veranderende positie van vrouwen in de twintigste eeuw Onder druk van het komende vrouwenkiesrecht komt er per bisdom een Katholieke Vrouwenbond met weer lokale afdelingen. Het bisdom Breda loopt achter en pas in 1918 wordt de RK Vrouwenbond diocees Breda opgericht. Er…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 144-177

Gooskens, F.A. Militaire tehuizen in Breda. Huiskamers voor dienstplichtige militairen (1863-1991) Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 144-177 Vanaf 1863 heeft Breda, in navolging van Bergen op Zoom, een katholieke militair tehuis. Breda heeft dan zo’n 600 katholieke militairen in het garnizoen. Het tehuis is gekoppeld aan de Antoniusparochie in het…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 92-117

Steenoven, P. van de Van verzuild katholiek naar individualistisch en seculier. De ontkerkelijking en ontzuiling in Breda vanaf 1950 Jaarboek 68 (2015) 92-117 Vanaf het begin van de jaren 60 was er sprake van een snelle ontkerkelijking en ontzuiling in het voornamelijk katholieke Breda. Stijgende welvaart, pluriforme informatievoorziening, betere scholing…

Verder lezen…

Jaarboek 55 (2002) 47-80

Hof, J.C. van ’t.
‘Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door allerlei kloosterlingen’. Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van 1800 tot heden
Jaarboek 55 (2002) 47-80

Verder lezen…