Jaarboek 73 (2020) 234-255

Kievith, H. de Archeologisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het Latijnse School complex 1535 – 1815 Jaarboek 73 (2020) 234-255 In 1994 en 1995 werd het terrein onder het huidige winkelcentrum de Barones archeologisch onderzocht. Ondanks veel verstoringen door een latere Nonnenschool (de Nieuwstraat) kwamen er toch nog veel…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 216-233

Peele, A.T.B. en Herben, M.H.A.J. Onderwijs en de benoeming van schoolmeesters in de heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe Jaarboek 73 (2020) 216-233 Artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe het gereformeerd lager onderwijs in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe functioneerde: hoe was de leerstof…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 124-143

Stallen, P. ‘ Het artistieke individu in staat stellen zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’. 280 jaar opleiding beeldende kunsten in Breda Jaarboek 73 (2020) 124-143 In 1799 komt in Breda de eerste tekenschool, die in 1809 weer sloot. In 1825 komt er het Stads Teeken Instituut…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 112-123

Kappelhof, A.C.M. Het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. Herinneringen van een oud-leerling (1961-1967) Jaarboek 73 (2020) 112-123 Historicus Ton Kappelhof kijkt terug op zijn middelbare schoolperiode op het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) te Breda. Kijkt naar invloed van het lyceum op zijn keuze om geschiedenis te gaan studeren. Vooral docent…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 98-111

Godrie-van Gils, G. Van woonwagenklas naar woonwagenschool in West-Brabant. De geschiedenis van het onderwijs aan woonwagenkinderen in de periode 1950-1990 Jaarboek 73 (2020) 98-111 Behandelt het onderwijs aan kinderen in woonwagenkampen in West-Brabant vanaf de leerplichtwet uit 1901. In West-Brabant spelen de Franciscanessen van Oudenbosch een belangrijke rol. Op de…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 7-47

Boissevain, G. De Seeligkazerne in Breda, ruim 350 jaar van open veld tot militaire kazerne en opleidingscentrum Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 7-47 Vanaf 1634 beschikt de Nederlandse overheid over het terrein Gasthuisvelden ten westen van de stad Breda. Eigenaar is formeel de stad Breda. In 1642 komt het eerste…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 102-117

Maassen, H.A.J. Hein Kuijlaars (1868-1933): een veelzijdige katholieke Bredase onderwijzer Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 102-117 Beschrijft het leven en de loopbaan van de katholieke onderwijzer Hein Kuijlaars (1868-1933). Hij volgde eerst de Rijkskweekschool in Den Bosch. Daarna werd hij onderwijzer aan verschillende gemeentelijke lagere (basis) scholen in Breda. Hij…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 76-101

Steenoven, P. van de Charles Stulemeijer(1880-1968), een katholiek grootindustrieel met corporatistische trekken Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 76-101 Charles Stulemeijer (1880-1968) was een katholieke ondernemer uit Breda. Geboren in Rotterdam, maar bouwde met zijn oudere broers Jacques Marie en Frans aan een grote bouwonderneming in Breda. Dit werd later IGB:…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 34-61

Jong, H. de De zusters franciscanessen van Mariadal uit het klooster in de Nieuwstraat Jaarboek 68 (2015) 34-61 Gaat in op de achtergronden van de congregatie Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal. Deze congregatie startte in het jaar 1832 te Roosendaal met vijf zusters uit Etten.…

Verder lezen…

Jaarboek 64 (2011) 253-286

Kappelhof, A.C.M.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onderwijs in stad en land van Breda tussen 1500 en 1800, in het bijzonder de Franse scholen
Jaarboek 64 (2011) 253-286

Verder lezen…