Jaarboek 76 (2023) 106-119

Steenoven, I. van de Marie werd wijzer in Breda. De moedermavo tussen Mark en Aa Op 24 augustus 1976 start de moedermavo te Breda. Er is eerst aandacht voor de vrouwenemancipatie in de jaren zestig en zeventig. Grote man achter de moedermavo in Breda is Carol Brok, de rector van…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 70-81

Endedijk, G. 100 jaar cultuureducatie in Breda. Van verheffing naar participatie Beschrijft de verschillende organisaties waaruit De Nieuwe Veste is voortgekomen. De Stedelijke Musiekschool dateert van 1875 en is opgericht door het Nut. In 1991 zijn deze muziekschool en de Beeldenaar gefuseerd tot het Centrum voor Kunstzinnige vorming. In 1996…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 82-105

Gooskens, F.A. RK Vrouwenbond en Vrouwengilde Breda. De veranderende positie van vrouwen in de twintigste eeuw Onder druk van het komende vrouwenkiesrecht komt er per bisdom een Katholieke Vrouwenbond met weer lokale afdelingen. Het bisdom Breda loopt achter en pas in 1918 wordt de RK Vrouwenbond diocees Breda opgericht. Er…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 52-69

Gregoor, R. Van Brede Aa tot Volksuniversiteit Breda. De kennisrivier die door Breda stroomt In 1972 start Tinus Ferwerda een commissie om de stichting van een opleiding met culturele cursussen te onderzoeken.Ferwerda is lector aan de KMA te Breda. In 1973 start te Breda een Volksuniversiteit met steun van het…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 22-51

Sanders. B. Twee eeuwen Nutsonderwijs in Breda In 1816 probeerde de afdeling Breda van het Nut al een eigen departementale school op te richten. Door gebrek aan leerlingen stopte dit initiatief al na vijf jaar. In 1844 komt de school er wel, hoewel de eerste paar jaar zonder toestemming van…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 234-255

Kievith, H. de Archeologisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het Latijnse School complex 1535 – 1815 Jaarboek 73 (2020) 234-255 In 1994 en 1995 werd het terrein onder het huidige winkelcentrum de Barones archeologisch onderzocht. Ondanks veel verstoringen door een latere Nonnenschool (de Nieuwstraat) kwamen er toch nog veel…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 216-233

Peele, A.T.B. en Herben, M.H.A.J. Onderwijs en de benoeming van schoolmeesters in de heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe Jaarboek 73 (2020) 216-233 Artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe het gereformeerd lager onderwijs in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe functioneerde: hoe was de leerstof…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 124-143

Stallen, P. ‘ Het artistieke individu in staat stellen zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’. 280 jaar opleiding beeldende kunsten in Breda Jaarboek 73 (2020) 124-143 In 1799 komt in Breda de eerste tekenschool, die in 1809 weer sloot. In 1825 komt er het Stads Teeken Instituut…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 112-123

Kappelhof, A.C.M. Het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. Herinneringen van een oud-leerling (1961-1967) Jaarboek 73 (2020) 112-123 Historicus Ton Kappelhof kijkt terug op zijn middelbare schoolperiode op het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) te Breda. Kijkt naar invloed van het lyceum op zijn keuze om geschiedenis te gaan studeren. Vooral docent…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 98-111

Godrie-van Gils, G. Van woonwagenklas naar woonwagenschool in West-Brabant. De geschiedenis van het onderwijs aan woonwagenkinderen in de periode 1950-1990 Jaarboek 73 (2020) 98-111 Behandelt het onderwijs aan kinderen in woonwagenkampen in West-Brabant vanaf de leerplichtwet uit 1901. In West-Brabant spelen de Franciscanessen van Oudenbosch een belangrijke rol. Op de…

Verder lezen…