Nieuws van Paulus van Daesdonck – februari 2016

Mastbos 500 – van jachtgebied naar recreatiepark In 2015 was het vijfhonderd jaar geleden dat op initiatief van Hendrik III van Nassau het Mastbos werd gezaaid. Uitgebreid is daar in 2015 aandacht aan besteed. Ook Paulus van Daesdonck besteedt aandacht aan dit jubileum in het heem van de kring. Het…

Verder lezen…

Paul Windhausen, docent, kunstenaar en verzetsman

Op vrijdagmiddag 12 februari 2016 zal in het Cultureel Historisch Centrum De Weeghreyse het boek: ‘Paul Windhausen, docent, kunstenaar en verzetsman’ worden gepresenteerd door samensteller Anton Joosen. Tevens zal de burgemeester van de gemeente Zundert, mevrouw Poppe-de Loof de expositie met werk van Windhausen openen. Het boek kost € 15…

Verder lezen…

Studiemiddag historisch-geografisch informatiesysteem

Op 29 januari 2016 organiseren Erfgoed Brabant, Brabants Heem en de leerstoel regionale geschiedenis de studiemiddag Historisch-geografisch informatiesysteem en wat kun je ermee? Leden van De Oranjeboom kunnen hieraan gratis deelnemen. Wie greep wil krijgen op de cultuurgeschiedenis van een dorp, stad of regio kan niet meer zonder het opslaan…

Verder lezen…

De elite van Breda 1350-1550

De periode 1350–1550 zal een prominente plek innemen in het nieuwe Breda’s Museum. Dat verzekerde interim-directeur Marco van Vulpen bij de presentatie van het boek ‘Machtig en dienstbaar’ over de elite van Breda tijdens deze periode. Het boek kent een lange voorgeschiedenis. Basis is het werk van Jacques van Hooydonk.…

Verder lezen…

Bredase Van Gogh Luisterzuilen en Van Gogh App Breda

Van Gogh Luisterzuilen In Breda zijn onlangs twee van deze zuilen geplaatst: 1 op de Grote Markt naast de Grote Kerk (waarin de relatie Grote Kerk/Dominee Van Gogh valt te beluisteren) en 1 op de Haagweg in Princenhage (Villa Mertersem, waar Oom Vincent van Gogh woonde en zijn kunstcollectie herbergde).…

Verder lezen…

Presentatie boek Bredase elite

Uitgeverij Matrijs en de Stichting Jac. H. van Hooydonk UITNODIGING Uitgeverij Matrijs en de Stichting Jac. H. van Hooydonk nodigen u met veel genoegen uit voor de presentatie van het boek Machtig en Dienstbaar. De Bredase elite tussen 1350 en 1550. In 1992 voltooide Jac. H. van Hooydonk een manuscript…

Verder lezen…

Kees Machielsen benoemd tot erelid

Tijdens de ledenvergadering van De Oranjeboom op 9 juni 2015 is Kees Machielsen benoemd tot erelid van de vereniging. Machielsen nam tijdens deze vergadering afscheid als voorzitter, een functie die hij sinds 2005 had bekleed. Dat hij tot erelid werd benoemd, is een bijzonderheid. Jaren geleden besloot het bestuur van…

Verder lezen…